As we know the school is the backbone of education system. It is the only...

A student seeking admission to any class in a...

We become that what our thoughts and action aim at. The primary objectives of Khairwal...

Welcome to B.R. Gyan Deep Sr. Sec. School, Surjanwas Mohindergarh. B.R Gyan Deep Sr. Sec....

10+2 Result

 

       SESSION : 2017 - 18  
Sr. No. Photo STUDENT`S Name FATHER`S Name          %
1.    ANYA Sh.SUBHKARAN  97.4%

2.

 UMESH Sh. GILLURAM  92.8%
3.  YOGESH Sh. MAHENDAR   91.0%
4.    VIPIN

Sh. RAMPHAL

 89.6%
5.    ANJU Sh. VIRENDER  89.4%
6.    SHUBHAM Sh. MAHESH  89.2%  
7.    RAJNI Sh. RAJWANT  88.6%
8.    ANKITA Sh. SAJJAN  88.4%
9.    DIPESH Sh.INDER KUMAR  88.0%
10.    DHEERAJ Sh.DHARMENDAR  88.0%
11.    RAHUL Sh. VIJAY  87.6%
12.    GAURAV Sh. RAKESH  87.4%
13.    POOJA Sh. PAWAN  84.8%
14.   BANE SINGH Sh. SATYAPAL  84.6%
15.    DEEPANSHU Sh. RAKESH  84.0%
16.    AJAY Sh.DHARMENDAR  83.6%
17.    MOHIT Sh. HANUMAN  83.4%
18.    AMIT Sh. ANIL  82.8%
19.    DINESH Sh.SUBASHCHAND  82.6%
20.    SAHIL Sh. AJAY KUMAR  82.0%
21.    PRIYADARSHINI   

Sh. RAJ KUMAR

 81.6%
22.    VIPUL Sh. RUPRAM  81.2%
23.    PANKAJ Sh. PAWAN   79.6%
24.    UJALA ARYA Sh. HOSHIYAR   79.4%
25.    MUNESH  Sh. SUBE SINGH  79.2%
26.    ANAMIKA  Sh. RAVI KUMAR  78.6%
27.    AKSHAY  Sh. RAVISHANKAR  77.2%
28.    MEENAKSHI  Sh. VIJAY KUMAR  77.0%
29.    PREETI  Sh. SUBE SINGH  76.2%
30.    PURAN MAL  Sh. BANSHI LAL  76.2%
31.    HIMANSHU  Sh. MAHESH  76.0%
32.    POOJA  Sh. UMED SINGH  76.0%